Kategorier
Sol

Installasjonen tar form

På Sol er installasjonen ferdig bygd. Vi gir den farge og lar den få bli en del av rommet og helheten i gruppa vår.

Alle deler tanker om hvordan den skal utformes, males og pyntes.

Den skal brukes som en del av naturhinderløypa til karnevalet.

«Vi kan sett på trestokkhjul» sa en, og hentet en treskive av bjørk.

«Kan vi sette på blad»?

Visst kan vi det!

Det kommer tanker og innspill til dekoreringen mens vi maler.

Kategorier
Sol

Vi kreerer en installasjon

Skal vi bygge noe?

«Ja»!

Vi finner frem sponplater, limtreklosser, plank, skruer, målebånd, vater, skrumaskin og sag, så setter vi i gang.

Hva skal det bli mon tro?

Det vet vi ikke enda. Må det bli til noe da?Hvem vet hva det skal bli i leken og fantasien fra dag til dag…

«Et marihønehus».

«En traktor».

«Vi skal gjemme oss inni».

Ivrige hender finner skruer.

«Her»!

De vil bygge, bidra i fellesskapet om å skape noe til rommet vårt. En foranderlig møteplass der vi kan samles i lek og kroppslighet.

Hensikten vår? Noe samskapende. Å få bidra. Ivrig. Bidra med sitt uttrykk og språk.

Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Designe et miljø med lys

Vi har forsøkt å designet et miljø som kan by på undring, oppdagelser, gi spørsmål, skape nysgjerrighet, se, gripe øyeblikk og skape dialoger.

Videre stiller pedagogene ulike spørsmål til refleksjon:

🟡 Hvordan energi får vi av miljøet?

🟡 Hvordan blir relasjonene? I gjenklang med hverandre, miljøet og materialet?

🟡 Ser vi noen endring i leken?

🟡 Hvilke dialoger får barna i møte med gjenklangene fra lyset og materialet?

🟡 Hva blir barna opptatt av i møte med lyset?

Rosene symboliserer de ulike fasene man er i en prosess