Kategorier
Stjerne

Musikk som støtter barnas egne lyder

Barnesanger, pop, rock, joik, country, danseband, rap, metal, visesang, opera, klassisk, orkester, musikal???

Vi har lenge reflektert over lydene barna lager selv og hvordan vi skal kunne løfte dem og gi dem verdi i større grad. Når de lager sine gjentakende «ja, ja, ja» med stor innlevelse og med bevegelse i hele kroppen, når et av barna starter å si/synge «mi, mi, mi» og en etter en henger seg på.

Vi reflekterer over at lyden de lager virker som om at den kommer helt fra magen, den er sterk og ekte, de uttrykker seg på en dramatisk måte. Hvilken sjanger innenfor musikk vil i størst grad støtte dette uttrykket og de lydene vi ser og hører barna gir oss. Er det noe musikk som ligner på deres uttrykk? Finnes det noen sanger som disse lydene/ordene kan brukes i?

Vi spinner videre på tanken om opera. Vi er nysgjerrig på denne sjangeren. Da vi spilte Duetto Buffo di due gatti, opplevde vi at barna ble nysjerrige, vi snakket om at vi fant støtte til noe av det vi er på leting etter i denne musikken. Vi kjenner at dette kan bli et fint utgangspunkt til veien videre, det kan gi næring til prosessen mot karnevalet.

Veien videre tar utganspunktet i lydene barna har laget. Valget vårt bli å gå for operaen som sjanger og «katteduetten» blir vårt fokus fram mot karnevalet. Parallellt skal vi jobbe med å prøve og sette sammen barnas lyder til en melodi/ komposisjon.

Hva er typisk for opera? Opera er et dramatisk verk der musikken er en avgjørende del, og der teksten helt eller delvis synges til akkompagnement av instrumenter. Opera er den betydeligste og mest komplekse formen for kombinasjonen musikk, tekst og scenisk handling i klassisk musikktradisjon. .(Store norske leksikon)

https://m.youtube.com/watch?v=O5bJJviAX0c