Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Rom i lys og skygger.

Når vi iscenesetter og tilrettelegger har vi alltid med oss refleksjoner og pedagogisk dokumentasjon inn i arbeidet vårt.

Hensikten er med oss hele tiden. Det blir vår støtte til å begrunne hvorfor vi tar de valgene vi gjør.

Når vi pedagoger tilrettelegger rommene tar vi med oss kjennskapen vi har for individene og gruppa i sin helhet.

Vi ønsker å skape ulike møteplasser som åpner opp for de «hundre språk»

Pedagogene opplever en aktiv dialog og utforskning mellom barna og til materialet. De jobber aktivt med å prøve ut ulike måter å undersøke på, samtidig skapes det nye ideer og historier som blir til underveis.