Kategorier
Sol

Installasjonen tar form

På Sol er installasjonen ferdig bygd. Vi gir den farge og lar den få bli en del av rommet og helheten i gruppa vår.

Alle deler tanker om hvordan den skal utformes, males og pyntes.

Den skal brukes som en del av naturhinderløypa til karnevalet.

«Vi kan sett på trestokkhjul» sa en, og hentet en treskive av bjørk.

«Kan vi sette på blad»?

Visst kan vi det!

Det kommer tanker og innspill til dekoreringen mens vi maler.

Kategorier
Måne

Kula, banen, rulling…

Vi utforsker, ikke bare en ting, men flere.

Hvor går kula raskest? Den sida med rør som er høyt opp eller der rørene er lavere?

Hvor skal røret settes for at kula skal gå oppi?

Hvordan få kula til å hoppe og attpåtil havne oppi det store fatet?

Når vi ruller, hva kjenner vi på da? Spenning, svimmelhet, motstand i kroppen? Adrenalin?

Vi ruller nedover, bortover og oppover. Når vi ruller nedover, går det fort og vi vet ikke hvor vi havner, bortover må vi ta i mer med musklene våre og når vi skal rulle oppover, ruller vi ned igjen.

En pedagog begynner å rulle sammen med barna – hva kjenner hun på? Svimmelhet, ubehag, spenning, minner fra egen barndom som dukker opp, adrenalin. Tør jeg å slippe meg helt opp? Tenker konsekvenser og reserverer seg.

Vi ser på glasskula – kan alle kuler kastes eller trilles? Kula sendes rundt og barna forteller hva de ser. På den ene sida er bobla stor og når vi snurrer rundt, blir den mindre og vi ser lyset som lager et «bål» i kula.

Kuler er også sentral når vi dekker på til selskap.

Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Rom i lys og skygger.

Når vi iscenesetter og tilrettelegger har vi alltid med oss refleksjoner og pedagogisk dokumentasjon inn i arbeidet vårt.

Hensikten er med oss hele tiden. Det blir vår støtte til å begrunne hvorfor vi tar de valgene vi gjør.

Når vi pedagoger tilrettelegger rommene tar vi med oss kjennskapen vi har for individene og gruppa i sin helhet.

Vi ønsker å skape ulike møteplasser som åpner opp for de «hundre språk»

Pedagogene opplever en aktiv dialog og utforskning mellom barna og til materialet. De jobber aktivt med å prøve ut ulike måter å undersøke på, samtidig skapes det nye ideer og historier som blir til underveis.