Kategorier
Komet

Prosessarbeid Gjenklanger: Rom i lys og skygger.

Når vi iscenesetter og tilrettelegger har vi alltid med oss refleksjoner og pedagogisk dokumentasjon inn i arbeidet vårt.

Hensikten er med oss hele tiden. Det blir vår støtte til å begrunne hvorfor vi tar de valgene vi gjør.

Når vi pedagoger tilrettelegger rommene tar vi med oss kjennskapen vi har for individene og gruppa i sin helhet.

Vi ønsker å skape ulike møteplasser som åpner opp for de «hundre språk»

Pedagogene opplever en aktiv dialog og utforskning mellom barna og til materialet. De jobber aktivt med å prøve ut ulike måter å undersøke på, samtidig skapes det nye ideer og historier som blir til underveis.

Kategorier
Planetringen Barnehage

Å sette seg i gjenklang med…

Ulleungrogn

Å sette seg i gjenklang med noen er en aktiv handling. Vi erfarer gang på gang at det er aktivitetene som er det viktigste for å skape en relasjon til noe.

Kategorier
Sol

Trær sett nedenifra

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse (Rammeplanen, s. 54). Barn som utforsker rommet, gjenkjenner og beskriver det og gjør det til sitt, utvikler geometrisk innsikt og sin romforståelse….Rom kan være fysisk avgrensede rom som en hytte bygget med teppe over et bord, en pappeske eller et rom i barnehagen, men det kan også være fysisk ubegrensede rom, som naturen, hagen og universet. Barn kan bare utvikle en mental forståelse av rommet dersom de er i stand til og får anledning til å gjøre erfaringer med rommet rundt seg. Barn utvikler sin romforståelse spesielt når de får mulighet til å sette ord på det de gjør og sammenhengene som de oppdager. ( Matematikksenteret.no – Hva er romforståelse?)

Kategorier
Måne

Rommet og materialet

Vi blir kjent med de nye rommene og materialene