Kategorier
Ugletårnet

Hvordan starter livet til en kongle?

Skogens skatter inviterer til undring og vitebegjerlighet hos barna.

En kvist med brune skudd skaper spørsmål rundt en kongles liv:

«Det her trur æ e en babykongle, se det e små kongla her», sier et barn.

«Æ lure på kordan dæm ser ut når dæm bli større og større og større».

«Sånn bli det når det bli voksen. Når treet blir voksen ja», sier et annet barn og strekker frem en grankvist.

To barn er straks i en diskusjon der tanker deles, uenigheter møtes og spørsmål dukker opp.

Miljøet vi er i, plassen vi er på og materialet vi møter, påvirker våre tanker, hvilken kunnskap vi tilegner oss og har stor betydning for vår læringsprosess.

Som pedagog er det viktig å ha øyne og ører åpne i de små «mikroøyeblikkene» som skjer i den daglige virksomheten. Det er da vi oppdager barns strategier for å tilegne seg kunnskap, noe som også er en viktig del av prosessen vi er i.