Kategorier
Planetringen Barnehage Stjerne

Introduksjon av nytt materiale på Stjerne

Når vi får nye materialer til avdelingene introduserer vi det til barna før vi tar det i bruk.

I dag hentet vi de nye grønne kaffekannene av tre, gullskjeene av metall, tresleiver, brett og små trebeger til avdelingen.

Vi presenterte det på en stubbe med et rådyrskinn på som ramme.

«Hva er dette»? «Hvordan kan vi bruke det»? «Hvordan behandler vi det»?

Er Stjernebarna for små til å få denne presentasjonen?

Vi tenker ikke det. Vi har tro på at ettåringene er kompetente og forstår. Vi tenker at vi kan lage et godt grunnlag for at ett- og toåringene lærer å behandler materialene med respekt.

Det ser vi også når vi sender kaffekanner, brett og skjeer rundt så de får se på, kjenne på og smake på det. De sender videre.

I leken skjenker de drikke i beger. «Tsssj» sier de mens de holder kannen på skrå over koppene og serverer.

«Læring skjer i relasjon med andre, en aktivitet, rommet og materialet». (Boka vår, Planetringen barnehage.)