Kategorier
Planetringen Barnehage Sol

Solgruppas inngang til gjenklanger

I det nye barnehageåret er det «gjenklanger» som er Planetringen barnehages prosess. På Sol valgte vi å billedliggjøre det som en paraply, der gjenklanger er det overordnede ordet. Det omfavner våre tanker som kommer under.

Vi har reflektert mye og lenge over hva vi legger i ordet.

Gjenklanger.

Hva betyr det? Hvilke tanker gir det oss? Hvordan bruke det i hverdagen?

Gjenklanger er ikke et ord vi bruker sammen med barna i hverdagen, men vi har det med oss i måten vi tenker og jobber på.

Gjenklanger kan være ekko, gjentakelse og noe vi får tilbake fra det vi sender ut.

Hvilke gjenklanger skapes i barnehagen? Hvilke gjenklanger tar barna med seg videre i livet etter endt barnehageliv?

Er alt i harmoni eller er det også dissonans?

Hvilke gjenklanger skaper dette?

Elena Maccaferri snakket på Reggio Emiliakonferansen i Trondheim om at vi er født med evnen til å være i gjenklang med hverandre. Hun sa at det å finne gjenklang med andre er blant det vanskeligste i livet.

Vi måtte tenke.

Hvem er så toåringen? Hva er i fokus i deres liv, i deres tanker og væremåte?

Toåringene er i sitt eget sentrum og sitt eget univers. De er kroppslig og har fokus på egen vilje og egne behov.

Hvordan kan vi bidra så toåringene får utvidet sitt univers?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle gode og empatiske medborgere i et demokratisk samfunn for de som skal ta over verden etter oss?

Viktige stikkord ble empati, omsorg, samspill, respekt og demokrati, og vi tenkte at vi kunne begynne med livet rundt oss og med oss. Der vi er, og med det som skaper nysgjerrighet og begeistring i barnegruppa.

Vi ser at Solbarna har stor interesse for insekt og småkryp. Det er noe konkret som vi tenker er en flott inngang.

Rommet ble tilført nye materialer og møteplasser ble skapt.

Etter studiedagene møtes vi over nytt materiale, og vi er nysgjerrige på hvilke gjenklanger det gir i gruppa.