Kategorier
Stjerne

Lekemiljø

På Stjerne har vi et fast basematerial som er tiltenkt ettåringen. I år har vi tilført material som skaper lyd og dette skinner litt sterkere i rommet akkurat nå. Når vi flytter rundt på det faste materialet og lager nye lekemiljø, oppstår det nye møter mellom barn- material, barn- barn og barn- pedagoger.

«Barn leker først og fremst fordi det er spennende og meningsfylt, samtidig som det er barnas viktigste arena for læring. I leken leker de ut følelser, bearbeider inntrykk og håndterer konflikter. De samarbeider, skaper relasjoner, bruker kreativiteten og fantasien sin. For barna er leken indremotivert og et av barnas hundre språk.» (Årsplan for Planetringen barnehage)

Kategorier
Stjerne

Lyden av gråpapir

Barna på stjerne har tegnet på papirrull som en aktivitet i høst. Vi har observert at 1 åringen også har vært nysgjerrig på selve papiret. Å gå på, sitte på, slå på og sprelle med føttene mot pairet har laget lyder i rommet.

Etter disse observasjonene tilrettelegger vi med gråpapir for utforskning.