Kategorier
Komet

Erfaringer med «adventskalender i vår tid»

Vi ville lage en adventskalender der barna virkelig kunne medvirke med sine erfaringer, kunnskap, gleder og forventninger gjennom mange ulike formidlingsmåter eller språk, som vi gjerne kaller det hos oss. Nå vil vi gjerne dele våre erfaringer så langt.

Barna kobler seg på sin samarbeidspartner fra morgenen av, med et lurt blikk. «Idag er det vår tur, sant?» hører vi. De deler en felles spenning og sender hverandre smil og gnistrende blikk.

På julebiblioteket blir tanker og idéer luftet og diskutert. Barna får ofte nye idéer når de hører vennen sin idé. Vi opplever at de synes det er nyttig og viktig å ha en samarbeidspartner. Barna gir også hverandre fin motstand slik at de må argumentere og hjelpe vennen til å forstå hva de mener.

Pedagogene tilrettelegger for likeverdig dialog om stunden de skal skape og gir rom for at barna får tid til å uttrykke seg, utdype sin tanke og til å ta den andres perspektiv.

I gjennomføringen av stunden, blir samspillet finstilt og oppmerksomt, fordi vi er godt forberedt og det kjennes betydningsfullt det vi skaper sammen.

I den vakre gulkledde boksen gjemmer vi julehemmelighetene som barna skal vise frem. Vi ser at det er viktig for barna å få holde på hemmeligheten, og at det er ærefullt for de andre å få se til slutt.

Alle de små hemmelighetene barna har tatt med danner til sammen en felles historie om jul, om oss, våre verdier og om verden vi lever i.

Vi merker godt at dere har snakket med barna hjemme, for de kommer godt forberedt og er klare for oppgaven sin. Selv om det er i barnehagen vi planlegger stunden, er dere i familien sin rolle viktig. Dere bygger sammen grunnmuren slik at barna klarer å formidle sin fortelling. Da legger vi tilrette for at barna blir kompetente og kjenner seg betydningsfulle.

Vi har satt sammen adventspar for å gi alle barna en samarbeidspartner som kan gi dem en likeverdig dialog, som både kan utfordre og støtte hverandre og der barna kan lytte til hverandre og komme med innspill, forhandle og være fleksible.

Vi har knapt sett kometgjengen så lydhøre og engasjerte i adventsstunden som nå. Alle bidrar med sin energi, innsats, tanker, meninger og formidling og ikke minst med sin lytting og oppmerksomhet. Vi tror det handler om at vi skaper noe viktig, at dette er vårt i fellesskapet.

Kategorier
Komet

Et fly ingen i verden har sett før.

Flyet til Kometgruppa utvikler seg i takt med nye tanker. Vi pedagoger har også mange tanker rundt fly, men etter å ha reflektert sammen på gruppa og med kollegaer på andre grupper, ser vi at om vi skal få frem barnas tanker, må vi tørre å møte dem også. Vi pedagoger må slippe egne tanker.

Etter dette kom overskriften fra en klok kollega: «vi skal bygge et fly som ingen i verden har sett før».Med disse ordene, åpnet det seg en ny verden for oss pedagoger også. Vi la bort ord som «uniformer», navn på flyselskap, «riktige farger», begrensninger mtp hvem som jobber på flyet…

«Ved hjelp av fantasien og lånt erfaring fra andre, har mennesket mulighet til å skape forestillinger om noe de ikke har opplevd selv» (Vygotskij 1995).

Vi lukker øynene og ser for oss et fly ingen i verden har sett før:

Mange farger

Glitter

Mønster

Jagerfly – men det har vi jo sett før, er det en som sier.

I dag satt barna på tømmerstokkene og diskuterte farger. Vi pedagoger trakk oss tilbake for å se hvordan barna møtte denne oppgaven. De fleste tenkte at det beste var om de fikk bestemme farge og alle kom med forslag, men det var nok ikke lett å komme frem til noe felles. Dette er en nye måte å jobbe på for barna, så vi må gi dem litt tid til å møtes flere ganger. Vi kom ikke til en avgjørelse på farge i dag, men tenker at denne prosessen og denne måten å møtes på krever flere treff.

«Demokratiet er avhengig av at den enkeltes stemme blir hørt» (L. Malaguzzi)

Kategorier
Måne

Et helikopter blir til…

…gjennom samarbeid, forhandlinger, inkludering, fellesskap, kommunikasjon, veiledning av hverandre, lek, materialrikdom…