Kategorier
Måne

Lekerytmer ute og inne

I høst opplevde vi ei gruppe som hadde behov for å finne ut av den nye barnehagehverdagen med flere nye pedagoger, færre voksne, nye rom, samt nytt og mer materiale tilgjengelig. I tillegg vekslet vi mellom utestart og innestart.

Med ulik struktur og ulik rytme annenhver uke (en uke med innestart og en uke med utestart), så vi etter hvordan barna fant en gjenklang i leiken sin disse ukene.

Dette førte oss inn i en refleksjon rundt rytme og videre til ordet «lekerytme». Vi trakk paralleller mellom «rytme» og «gjenklanger».

– Kan barna finne en rytme i leken sin?

– Kan vi se en rytme og en gjenklang i barnas lek disse ukene?

– Hvordan kan vi iscenesett slik at barna kan finne rytme i dagen sin?

– Hvorfor ser vi på rytme som så viktig?

Vi tenker at rytme i leiken er å finne tilbake til noe som er gjenkjennbart, noe barna kommer sammen om, noe som skaper et samhold, en felles interesse og noe som er mulig å utforske videre.

Hva så vi?

Vi så raskt at kula ble en metafor som skapte interesse og som åpnet for en felles utforskning hos mange barn. Kula var uforutsigbar, vi visste aldri hvor den havnet, vi møtte den i ulike størrelser, ulik tyngde og var laget i ulikt materiale, men den hadde behov for et materiale sammen med seg. Her kom rørene inn.

Med kula i sentrum ble det ute satt sammen rør i lange baner i skråninger, på levegg og i trappa. Inne ble høydeforskjellen på scenen brukt, benken på malerommet, paller og veggen med metallhyller. Barna skapte selv noe som kunne utforskes.

Vi så testing av fart, refleksjon rundt ulike kuler, store og små justeringer og beregning og av kulas treffpunkt. Vi hørte latter og så iver og spenning hos barna i leiken med kula i baner.

Kategorier
Stjerne

Karnevalsfest

I barnehagen henger prosessen og karnevalet sammen. Lyd er vårt utgangspunkt. Hva kan det bli for oss på stjerne?

Vi reflekterer rundt ordet karneval. Har ett-to åringen noe kjennskap til det? Hva om vi sier karnevalsfest? Kan det være en støtte til forståelse? Kanskje har de kjennskap til ordet fest fra før?

I rommet ønsker vi å lage festinstrumenter og vi vil glanse opp noen av de instrumentene vi har. Vi skal jakte på og bli kjent med ny musikk, som kanskje gir oss nye rytmer og bevegelser. Denne musikken skal binde oss sammen i forberedelsene og vi vil dele den med resten av barnehagen på selve karnevalsdagen.

Gjennom hele høsten har vi samlet på lyder som vi har laget selv med kroppen og stemmen, instrumenter og materialer. Disse lydene har vi lyst til å sette sammen til vår egen komposisjon. Kanskje kan vi bruke denne komposisjonen i paraden som skal gjenspeile gruppenes prosesser.

Vi reflekterer rundt kostymer. Hva er et godt å ha på? Farger? Lyder? Fest! Sammen lager vi kostymene til gruppa. Det blir en våre forberedelser til festdagen.

På huset fordeler vi oppgaver slik at både inne- og uterommet skinner ekstra på karnevalsdagen. Vår fellesoppgave er pynt med lyd.

Perler, bjeller, bånd og knapper ønsker vi å bruke i forberedelser. Noen som har noe til overs som ikke blir brukt? Ta gjerne med til barnehagen.

Kategorier
Planetringen Barnehage

En opplevelse kan bli bedre om den deles

Kategorier
Måne

Lekerytme

Rulling av kuler, leker og materialer, men også barna som ruller med egen kropp har blitt en lekerytme hos flere Månebarn. Klinkekuler som trilles raskt, sakte, hardt og forsiktig bortover den lange korridoren. Kropper som ruller som tømmerstokker og overlater bevegelsen til tyngdekraften, noen som bremser med hender og føtter, andre som ruller raskt, slipper kontrollen og lar seg bare rulle. Hvor ender ferden? På skrå, rett ned, inn i gjerdet, mot en venn?

Vi ser barn som triller tromler, baller eller lokk ned bakken og tester egen fart. Kan jeg ta igjen trommelen/ ballen/ lokket eller kan den ta igjen meg? Det er uforutsigbart, litt skummelt og litt spennende.

Å gi rom og tid for denne lekerytmen, for barnas spontaniteten og utforskning blir viktig.

«Vi liker å rulle!»

Hvorfor har barna så mye interesse for rullende bevegelse?

Er det fordi det er uforutsigbart hvilken retning de går? Er det bevegelsen barna har interesse for? Spenningen? Er det at det kan gjøres om og om igjen og gir uante muligheter? Vi tar med oss spørsmålene i refleksjoner rundt videoer og bilder som vi har dokumentert.